صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

آیین نکوداشت "دکتر عبدالعلی لهسایی زاده" برگزار می شود

آیین نکوداشت "دکتر عبدالعلی لهسایی زاده" برگزار می شود

آیین نکوداشت "دکتر عبدالعلی لهسایی زاده" روز چهارشنبه 2 خرداد در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.