صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "ایران و میراث شاه اسماعیل" برگزار می شود

نشست "ایران و میراث شاه اسماعیل" برگزار می شود

نشست "ایران و میراث شاه اسماعیل" روز یکشنبه 30 اردیبهشت در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.