صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "رونمایی از کتاب شرح حق: جلد چهارم تاریخ شفاهی حقوق ایران" برگزار می شود

نشست "رونمایی از کتاب شرح حق: جلد چهارم تاریخ شفاهی حقوق ایران" برگزار می شود

نشست "رونمایی از کتاب شرح حق: جلد چهارم تاریخ شفاهی حقوق ایران" روز سه شنبه 29 خرداد در سالن فردوسی برگزار می شود.