صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی" برگزار می شود

نشست "لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی" برگزار می شود

نشست "لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی" روز چهارشنبه 26 اردیبهشت در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.