صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست نقد و بررسی "کتاب آهنگ شعر فارسی" برگزار می شود

نشست نقد و بررسی "کتاب آهنگ شعر فارسی" برگزار می شود

نشست "نقد و بررسی "کتاب آهنگ شعر فارسی" روز سه شنبه ۲۸ فروردین در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.