صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "چالش ها و فرصت های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی" برگزار می شود

نشست "چالش ها و فرصت های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی" برگزار می شود

نشست "چالش ها و فرصت های آموزش مهاجران در ایران از منظر آموزش چند فرهنگی" روز سه شنبه 29 خرداد در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.