صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

همایش "سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی" برگزار می شود

همایش "سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی" برگزار می شود

همایش "سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی" روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 26 و 27 اردیبهشت در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.