صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پی ضایعه درگذشت دکتر بهروز اخلاقی

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پی ضایعه درگذشت دکتر بهروز اخلاقی

در پی ضایعه درگذشت دکتر بهروز اخلاقی، خانه اندیشمندان علوم انسانی پیام تسلیتی صادر کرد.