صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پی ضایعه درگذشت دکتر علی معنوی تهرانی

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پی ضایعه درگذشت دکتر علی معنوی تهرانی

دکتر علی معنوی تهرانی استاد بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی درگذشت.