صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پی ضایعه درگذشت دکتر کریم مجتهدی

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پی ضایعه درگذشت دکتر کریم مجتهدی

دکتر کریم مجتهدی چهره ماندگار فلسفه معاصر ایران و استاد دانشگاه تهران، چهره در نقاب خاک کشید.