صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

کارگاه آموزشی "آشنایی با حکیم سنایی غزنوی" برگزار می شود

کارگاه آموزشی "آشنایی با حکیم سنایی غزنوی" برگزار می شود

کارگاه آموزشی "آشنایی با حکیم سنایی غزنوی" از روز شنبه 2 تیر در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی آغاز می شود.