صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "نقد کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب" برگزار شد

نشست "نقد کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب" برگزار شد

نشست "نقد کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب" روز شنبه ۲۲ اردیبشهت در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.