صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

گردهمایی اهالی تعلیم و تربیت برگزار شد

گردهمایی اهالی تعلیم و تربیت برگزار شد

گردهمایی اهالی تعلیم و تربیت، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.