صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "تغییرات اقلیمی و مهاجرت های اکولوژیک" برگزار شد

نشست "تغییرات اقلیمی و مهاجرت های اکولوژیک" برگزار شد

نشست "تغییرات اقلیمی و مهاجرت های اکولوژیک" روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.