صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "بررسی کارنامه تاریخ نگاری دکتر سهراب یزدانی" برگزار شد

نشست "بررسی کارنامه تاریخ نگاری دکتر سهراب یزدانی" برگزار شد

نشست "بررسی کارنامه تاریخ نگاری دکتر سهراب یزدانی" روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.