صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد

نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد

نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع" عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.