صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

کارگاه آموزشی فنون ترجمه پیشرفته متون تخصصی علوم انسانی برگزار می شود

کارگاه آموزشی فنون ترجمه پیشرفته متون تخصصی علوم انسانی برگزار می شود

کارگاه آموزشی فنون ترجمه پیشرفته متون تخصصی علوم انسانی، از 5 خرداد در سالن سعدی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.