صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

کرسی نقد و مناظره علمی "رهبری ستودنی:  الگوپردازی سبک رهبری شهید ستاری" برگزار می شود

کرسی نقد و مناظره علمی "رهبری ستودنی:  الگوپردازی سبک رهبری شهید ستاری" برگزار می شود

کرسی نقد و مناظره علمی "رهبری ستودنی:  الگوپردازی سبک رهبری شهید ستاری" روز سه شنبه ۲۴ بهمن در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.